Žodžio fondas

Mintys ir Likimas

Trumpai papasakojame apie ŽMOGAUS NAMĄ į šį žmonių pasaulį ir apie tai, kaip jis grįš į amžinąjį progreso tvarką

by Harold W. Percival

SIMBOLIAI, Iliustracijos ir CHARTAI bei šioje knygoje vartojamų terminų ir frazių APIBRĖŽIMAI ir PAAIŠKINIMAI

The Word Foundation, Inc.
P.O. Box 17510
Rochester, NY 14617
thewordfoundation.org