Žodžio fondas

MANAS IR MOTERIS IR VAIKAS

Harold W. Percival

III DALIS

IMMORCINIS IR NEPRIKLAUSOMAS TWAINIS KIEKVIENOJE ŽMOGAUS