Žodžio fondas

MANAS IR MOTERIS IR VAIKAS

Harold W. Percival

V DALIS

ŽMOGAUS NUO ADAMO į JESUS

Adomo ir Ievos istorija: kiekvieno žmogaus istorija

Nuo Adomo iki Jėzaus

Jėzus, „Pirmtakas“ sąmoningai nemirtingumui